We help to find
What are you looking for?
พันธกิจ

Ministry

Newsletter

ข่าว กิจกรรม

Activities

รู้จัก ผู้ประกาศข่าวประเสริฐ

สนับสนุนเราด้วยคำอธิษฐานเผื่อใน 4 เรื่อง :

ผู้ฟัง : ให้พระเจ้าทรงเปิดใจผู้ฟังที่จะยอมรับฟังข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดจากบาป

เจ้าหน้าที่ : ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำให้จัดทำรายการอย่างสร้างสรรค์ ให้พระองค์ทรงปกปักรักษาและทรงดลใจให้มีความรักและห่วงใยต่อผู้หลงหาย

คริสตจักร : ที่จะยินดีและพร้อมเลี้ยงดูผู้ฟังที่เข้ามาร่วมนมัสการ

สรรเสริญและขอบคุณ : ให้สรรเสริญและขอบพระคุณที่พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐาน และประทานสิ่งที่จำเป็นให้พันธกิจของเราเสมอ

move4
move5
move6
องค์การผู้ประกาศข่าวประเสริฐ

9/22-23 ซ.ธนาอาเขต ถ.เอกมัย สุขุมวิท 63 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

FEBC Christian Media

9/22-23 Soi Thana Arcade, Ekamai-Sukhumvit 63 Road, Wattana, Bangkok 10110 Thailand
Tel.+66 (0)2 391 3181,+66 (0)2 714 0460, +66 (0)8 6522 9688