We help to find
What are you looking for?

บทเรียนพระคัมภีร์ออนไลน์

ssupawas
November 15, 2023
ข่าว กิจกรรม
บทเรียนพระคัมภีร์ออนไลน์
บทเรียนพระคัมภีร์ออนไลน์ เรียนฟรี จบแล้วได้ใบประกาศนียบัตร เรียนได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และมือถือ เรียนได้ทุกเวลา เรียนง่ายๆ ไปกับเราทีละบท ไ...
ssupawas
September 26, 2023
ข่าว กิจกรรม
โครงการประกวดแต่งเพลง
โครงการประกวดแต่งเพลง Christmas ให้ด้วยรัก ด้วยเพลงของคุณ (ดิบดี) ห้ามพลาด สำหรับผู้ที่รักในการแต่งเพลง.... อยากชวนทุกคน ส่งผลงาน เพลงแบ...
ssupawas
February 9, 2023
ข่าว กิจกรรม
เยี่ยมเยียนผู้ฟังรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบ
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2023 ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนผู้ฟังรายการวิทยุ คุณบุญชู ที่ นนทบุรี ทีมงานได้นำคุณบุญชู อ...
ssupawas
November 30, 2022
ข่าว กิจกรรม
ติดตามละครวันพ่อ 2022
ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐ ขอเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านติดตามละครเนื่องในโอกาสวันพ่อ 2022 ในเรื่อง "พ่อฉันจะเป็น รปภ." อย่าพลาดร่วมกิจกรรมตอบค...
ssupawas
August 26, 2022
ข่าว กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์งาน จังหวัดชัยภูมิ 20-21 กค. 2022
วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2022 ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้เดินทางไปชัยภูมิ เพื่อจัดงาน "สานสร้างสื่อ" โดยได้แวะเยี่ยม สถานีวิทยุ ตชด.ชัยภูม...
ssupawas
August 19, 2022
ข่าว กิจกรรม
พบปะศิษยาภิบาล 23 คริสตจักร
วันที่ 1 ก.ค. 2022 ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐ ได้ร่วมนมัสการ การพบปะ ศิษยาภิบาล ผู้นำคริสตจักร 23 แห่งของจังหวัดนครราชสีมา และ ประชาสัมพ...
ssupawas
August 19, 2022
ข่าว กิจกรรม
เยี่ยมเยียนผู้ฟัง นครราชสีมา
ช่วงบ่าย วันที่ 30 มิถุนายน 2022 ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนผู้ฟังที่ดวงตามองไม่เห็น คุณหนูกรวย และสามี (เชื่อพระเ...
ssupawas
August 19, 2022
ข่าว กิจกรรม
เยี่ยมสถานี เสียงอดิสร
วันที่ 30 มิถุนายน 2022 ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐเยี่ยมสถานี เสียงอดิสร สระบุรี AM693 Khz. ที่ออกรายการ เพื่อนใจ ออกอากาศเวลา 11.30 -12...
ssupawas
August 19, 2022
ข่าว กิจกรรม
เยี่ยมผู้ฟังรายการวิทยุ ที่กาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2020 ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐพร้อมด้วยดีเจ ต่าย ดรุณี นักจัดรายการ “เติมใจให้กัน” ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ฟังของเรา...