We help to find
What are you looking for?

เยี่ยมผู้ฟังรายการวิทยุ สามเงา จ.ตาก

ssupawas
August 18, 2022
ข่าว กิจกรรม
เยี่ยมผู้ฟังรายการวิทยุ สามเงา จ.ตาก
หลังจากจัดงานนัดพบผู้ฟัง “วันแห่งความรัก” เช้าวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2020 ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้มีโอกาสไปเยี่ยมผู้ฟังรายการของเรา ค...
ssupawas
August 18, 2022
ข่าว กิจกรรม
งานนัดพบผู้ฟัง สามเงา จ.ตาก
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020 ทีมงานผู้ประกาศได้เดินทางไปจัดงานนัดพบที่หมู่บ้านป่ายางตะวันตก อ.สามเงา จ.ตาก ในชื่องาน “วันแห่งความรัก” ม...