We help to find
What are you looking for?

ประชาสัมพันธ์งาน จังหวัดชัยภูมิ 20-21 กค. 2022

ssupawas
August 26, 2022
ข่าว กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์งาน จังหวัดชัยภูมิ 20-21 กค. 2022
วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2022 ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้เดินทางไปชัยภูมิ เพื่อจัดงาน "สานสร้างสื่อ" โดยได้แวะเยี่ยม สถานีวิทยุ ตชด.ชัยภูม...
ssupawas
August 19, 2022
ข่าว กิจกรรม
ฟังละครวิทยุวันแม่ ปี 2022
เชิญผู้ฟัง รับฟังละครวิทยุวันแม่ ปี 2022 ในเรื่อง “รักลับๆ ของแม่คนหนึ่ง” ผ่านทางสถานีวิทยุที่ท่านรับฟังเป็นประจำ ทางเว็บไซต์ และทางแอพพล...
ssupawas
August 19, 2022
ข่าว กิจกรรม
พบปะศิษยาภิบาล 23 คริสตจักร
วันที่ 1 ก.ค. 2022 ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐ ได้ร่วมนมัสการ การพบปะ ศิษยาภิบาล ผู้นำคริสตจักร 23 แห่งของจังหวัดนครราชสีมา และ ประชาสัมพ...
ssupawas
August 19, 2022
ข่าว กิจกรรม
เยี่ยมเยียนผู้ฟัง นครราชสีมา
ช่วงบ่าย วันที่ 30 มิถุนายน 2022 ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนผู้ฟังที่ดวงตามองไม่เห็น คุณหนูกรวย และสามี (เชื่อพระเ...
ssupawas
August 19, 2022
ข่าว กิจกรรม
เยี่ยมเยียนคริสตจักรเมืองไทยปักธงชัย
วันที่ 30 มิถุนายน 2022 ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐ ได้เดินทางไปเยี่ยม คริสตจักร เมืองไทย อ.ปักธงชัย ได้พบปะพูดคุย กับ ศิษยาภิบาล อ.สุพัต...
ssupawas
August 19, 2022
ข่าว กิจกรรม
เยี่ยมสถานี เสียงอดิสร
วันที่ 30 มิถุนายน 2022 ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐเยี่ยมสถานี เสียงอดิสร สระบุรี AM693 Khz. ที่ออกรายการ เพื่อนใจ ออกอากาศเวลา 11.30 -12...
ssupawas
August 19, 2022
ข่าว กิจกรรม
เยี่ยมผู้ฟังชลบุรี
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2022 ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียน ครอบครัวคุณทรงพล ทางทีมงานได้รับการต้อนรับอย่างดี ซึ่งเป็น...
ssupawas
August 19, 2022
ข่าว กิจกรรม
งานนัดพบผู้ฟัง ครบุรี โคราช
สื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้จัดงานนัดพบผู้ฟังชื่อหัวข้อว่า “สายสัมพันธ์ครบุรี” เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2020 ตั้งแต่เวลา 18.00-...
ssupawas
August 19, 2022
ข่าว กิจกรรม
เยี่ยมผู้ฟังรายการวิทยุ ที่กาญจนบุรี
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2020 ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐพร้อมด้วยดีเจ ต่าย ดรุณี นักจัดรายการ “เติมใจให้กัน” ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ฟังของเรา...
ssupawas
August 19, 2022
ข่าว กิจกรรม
งานนัดพบผู้ฟัง ขอนแก่น
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2020 ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้เดินทางไปจัดงานนัดพบผู้ฟังรายการวิทยุ ที่ศาลาประชาคม หมู่ 8 บ้านนาหนองทุ่ม ต...
0:00
0:00