We help to find
What are you looking for?
ข่าว กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์งาน จังหวัดชัยภูมิ 20-21 กค. 2022

ssupawas
August 26, 2022

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2022 ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้เดินทางไปชัยภูมิ เพื่อจัดงาน “สานสร้างสื่อ” โดยได้แวะเยี่ยม สถานีวิทยุ ตชด.ชัยภูมิ 88.75 MHz. ที่ออกรายการวิทยุเป็นภาษาอีสาน คือ รายการยังตะวัน และ ที่นี่มีเพื่อนและเพลง ขอบคุณ คุณชยางกูร และทีมงานที่ดูแลการเปิดรายการของเราเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ขอพระเจ้าอวยพร

หลังจากนั้น ทีมงานได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ฟังของเรา คือป้าสุวรรณี และครอบครัว ทางทีมงานแนะนำการใช้เครื่องเล่น Mp3 สำหรับการฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศด้วย และได้มอบวิทยุให้กับเพื่อนบ้านที่เข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยเช่นกัน และป้าสุวรรณีได้เก็บมะยมมอบให้กับทีมงานด้วย

หลังจากนั้นทีมงานได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์รายการวิทยุอีกหมู่บ้าน ได้ร่วมร้องเพลงเต้นรำด้วยกัน พร้อมทั้งมอบวิทยุให้กับผู้เข้ามาร่วมรับฟัง พร้อมทั้งมอบหนังสือดีๆไว้ให้อ่านด้วยเช่นกัน

ในตอนเย็นทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้จัดงานนัดพบผู้ฟัง ที่คริสตจักรแห่งพระคุณชัยภูมิ ในงานมีการร้องเพลงจากทีมงาน ร้องเพลงด้วยกัน และเล่นเกมส์สนุกสนาน แบ่งปันข่าวประเสริฐและหนุนใจผู้เข้ามาร่วมงาน และได้มอบหนังสือและวิทยุให้กับผู้เข้ามาร่วมงานด้วยเช่นกัน ก่อนจากกันได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกัน

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2022 ทีมงานได้จัดงาน “สานด้วยสื่อ” เพื่อได้พบปะกับศิษยาภิบาลจากคริสตจักรต่างๆ ในจังหวัดชัยภูมิ ณ คริสตจักรพระคุณ ชัยภูมิ ในงานทีมงานได้แนะนำพันธกิจของผู้ประกาศข่าวประเสริฐ ได้ร้องเพลงหนุนใจ เล่นละคร นมัสการพระเจ้าด้วยกัน และได้ประชาสัมพันธ์พันธกิจของพระคัมภีร์ทางอากาศ หลังจากนั้นเราได้อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน และร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก