We help to find
What are you looking for?

ประชาสัมพันธ์งาน จังหวัดชัยภูมิ 20-21 กค. 2022

ssupawas
August 26, 2022
ข่าว กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์งาน จังหวัดชัยภูมิ 20-21 กค. 2022
วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2022 ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้เดินทางไปชัยภูมิ เพื่อจัดงาน "สานสร้างสื่อ" โดยได้แวะเยี่ยม สถานีวิทยุ ตชด.ชัยภูม...
ssupawas
August 19, 2022
ข่าว กิจกรรม
งานนัดพบผู้ฟัง ครบุรี โคราช
สื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้จัดงานนัดพบผู้ฟังชื่อหัวข้อว่า “สายสัมพันธ์ครบุรี” เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2020 ตั้งแต่เวลา 18.00-...
ssupawas
August 19, 2022
ข่าว กิจกรรม
งานนัดพบผู้ฟัง ขอนแก่น
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2020 ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้เดินทางไปจัดงานนัดพบผู้ฟังรายการวิทยุ ที่ศาลาประชาคม หมู่ 8 บ้านนาหนองทุ่ม ต...