We help to find
What are you looking for?
ข่าว กิจกรรม

เยี่ยมผู้ฟังรายการวิทยุ ที่กาญจนบุรี

ssupawas
August 19, 2022

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2020 ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐพร้อมด้วยดีเจ ต่าย ดรุณี นักจัดรายการ “เติมใจให้กัน” ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ฟังของเราที่จังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบวิทยุ หนังสือ และของใช้จำเป็น และอธิษฐานเผื่อผู้ฟัง ขอบคุณพระเจ้าที่ผู้ฟังของเราได้ตัดสินใจต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอด ขอพระเจ้าอวยพรในการติดตามพระเจ้า และรู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้น