We help to find
What are you looking for?
ข่าว กิจกรรม

เยี่ยมเยียนผู้ฟัง นครราชสีมา

ssupawas
August 19, 2022

ช่วงบ่าย วันที่ 30 มิถุนายน 2022 ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนผู้ฟังที่ดวงตามองไม่เห็น คุณหนูกรวย และสามี (เชื่อพระเจ้าผ่านการฟังรายการ) และเยี่ยมครอบครัว คุณ ตุ๊กแก ซึ่งเป็นผู้ฟังรายการวิทยุ ทั้งครอบครัว ทางทีมงานได้ มอบวิทยุเครื่อง Mp3 และแนะนำเรื่องการเริ่มต้น อธิษฐานกับพระเจ้า