We help to find
What are you looking for?
ข่าว กิจกรรม

เยี่ยมเยียนผู้ฟังรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบ

ssupawas
February 9, 2023

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2023 ทีมงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนผู้ฟังรายการวิทยุ คุณบุญชู ที่ นนทบุรี ทีมงานได้นำคุณบุญชู อธิษฐานรับเชื่อ และมอบวิทยุให้กับคุณบุญชู หลังจากนั้นได้เดินทางไปที่ สายไหม กรุงเทพ เพื่อเยี่ยมเยียนคุณ นนธิยา ทีมงานได้มอบวิทยุและได้หนุนใจให้แสวงหาพระเจ้ามากยิ่งขึ้น